Μαλάξεις περιοχών

Donna Plus
malax-p-pl

Συνδυασμός μάλαξης της πίσω πλευράς

Συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές:

α)της πλάτης

β)των γλουτών

γ)των πελμάτων

δ) της πίσω πλευράς των ποδιών

Ραντεβού
mas-kil

Συνδυασμός μάλαξης της έμπροσθεν πλευράς

Συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές:

α)του στήθους

β)των  χεριών

γ)της κοιλιάς

δ) της έμπροσθεν πλευράς των ποδιών

Ραντεβού